BültenMakale

Geleceğin İK Profili

Yapay Zekâ Becerileri ve Uzmanlık Alanları

Günümüzde yapay zekâ teknolojisi nerdeyse her alanda kullanılmaktadır. İnsan Kaynakları alanı için de yapay zekâ oldukça verimli bir araçtır. Bu aracın eksiksiz ve doğru kullanılması sonucunda yeni beceri ve uzmanlık alanları oluşmaktadır. Makalemizde, beceri ve uzmanlık alanları içerisinde bulunan bazı araçlara değineceğiz.

Veri analitiği ve insan kaynakları verileri, işletmelerdeki insan kaynaklarına ait tüm süreçlerin doğru çıkarılmasını ve bu süreçleri doğru anlayabilmemizi, stratejik kararlar için veri tabanlı yaklaşımlar kullanılmasını sağlar. Burada amaç çalışan performansını değerlendirmek, işgücü planlamasını ve diğer İK süreçlerini analiz etmektir. Bizlere sağlayacağı geri dönüş ise İK stratejilerini optimize etmek, işe alım süreçlerini iyileştirmek, eğitim ve gelişim uygulamalarını şekillendirmektir.

İK teknolojileri ve sistemleri, insan kaynaklarında süreçleri desteklemek ve en iyi hale getirmek için kullanılan yazılım ve bilişim sistemlerini yansıtmaktadır. Yetenek kazanımı yani yapay zekâ destekli işe alım süreçleri yönetme becerisi ise cv değerlendirme, aday eşleştirme ve mülakat sürecindeki verimliliği artırabilir. Bu aday değerlendirmelerini objektif hale getirirken işe alım süreçlerini hızlandırabilir. Aynı zamanda, etik kurallara ve adil kullanıma daha fazla önem verilmiş olacaktır. Bu beceri sayesinde işletmelerde aday havuzlarının daha verimli bir şekilde yönetilmesine ve işletme için aranan yeteneklerin doğru tespit edilmesini sağlayacaktır.

İK analitiğinde, çalışanların performansları gözlemlenir daha sonrasında stratejik yaklaşımlarla değerlendirilmesi ve analizinin yapılabilmesi için veri odaklı yöntemlerin kullanılması gerekmektedir. İK süreç optimizasyonlarında otomasyon ve yapay zekâ kullanımı, çalışan deneyimini iyileştirmek için yapay zekâ uygulamaları kullanılmaktadır. Sonucunda süreçler kişileştirilir ve genel çalışan memnuniyeti artırılmaktadır.

İnsan Kaynaklarında yapay zekâ, eğitim ve gelişimle desteklenen programlar aracılığıyla çalışanların potansiyellerini daha verimli bir biçimde ortaya çıkarabilir. Eksiklikler ışığında ihtiyaçları ve bireysel becerileri belirleyerek özelleştirilmiş eğitim fırsatları sunmak, çalışanların gelişmeleri konusunda bir süreklilik sağlayacaktır. Yapay zekanın yükselişi ile birlikte, İK uzmanlarının duygusal zekâ kabiliyetlerine daha fazla önem vermeleri gerekmektedir. İnsan becerilerine yönelme, iletişim becerileri ve empati, yapay zekâ ile entegre edilerek daha faydalı bir şekilde kullanılması şarttır. Bu, liderlik, motivasyon ve takım yönetimi gibi alanlarda daha etkili bir performans oluşumunu destekleyebilir. Devamında çalışan memnuniyeti yapay zekâ araçlarıyla ölçülür. Bunun sonucunda İK stratejileri çalışanların geri bildirimleri doğrultusunda tekrar inşa etmek mümkündür.

İK liderleri gelecekte, büyük veri kümelerinden anlam çıkarabilmeli ve doğru analiz etmelidir. Stratejik kararların daha sağlam temelli olmasına İK süreçlerinin daha verimli ve etkili bir hal alması bu sebeplerle kaçınılmaz olacaktır. Bir başka kazanılması gereken beceri ise yapay zekâ destekli işe alım süreçlerini yönetme becerisidir. Bu aday değerlendirmelerini objektif hale getirirken işe alım süreçlerini hızlandırabilir. Aynı zamanda, etik kurallara ve adil kullanıma daha fazla önem verilmesi gerekmektedir.

Didem Kafkas

Share:

Leave a reply