Bülten

DİJİTAL YÖNETİCİLİK VE DİJİTAL LİDERLİK (devam yazısı)

Şimdi bu kavramı irdeleyecek olursak, günümüz iş yaşamında, yöneticilerin veya liderlerin zamanları çok azdır. Yöneticiler veya liderler, küreselleşen dünyada ve bilgi çağında, işlerini takip edip personelini motive ederek onları yönlendirirler. Zamanlarının çoğunu seyahatlerle geçiren yönetici veya liderler işlerini, teknolojinin vermiş olduğu imkanlar ile internet üzerinden kolaylıkla takip edebilmektedir. İhtiyaç duyduğu kişilere, anında ulaşabilmektedir. Onlar ile istediği zamanlarda toplantı veya görüşmeler yaparak işler hakkında bilgi alışverişinde bulunabilmektedir. Bilim ve Teknoloji ile savaşların bile değiştiği bir dünyada, her türlü şirket veya kurum için, küresel etkileşimin, belirsizliğin, sürekli değişimin, riskin ve krizin egemen olduğu bir çevre söz konusudur. Bu belirsizlik ve değişim sürecinde, yönetici ve liderler, zamanla yarışarak şirketlerinde ve kurumlarında, süratli doğru kararlar almak durumundadır. Yönetici ve liderler, çok sayıda birbiri ile etkileşen yeni güç ve karar alma merkezleri oluşturarak çabuk yanıt verici/alıcı esnek yapılar inşa ederek kararlar alırlar. Dolayısıyla, zamanı ve mekanı neresi olursa olsun, yönetici ve liderlerin, işlerini yürütebilmek için teknolojiyi her zaman kullanma ihtiyacı doğmaktadır. Yönetici veya liderler için, birebir veya çoklu yüzyüze toplantı seçenekleri, hepimizin kullandığı dijital teknoloji üzerinden yapılan görüşmelerdir. Bunlar WhatsApp, Skype, Zoom, Face Time, Signal, Facebook Messenger gibi popüler olan uygulamalardır.

Çağımız iş dünyasında, Dijital Yöneticilik/Dijital Liderlik kavramı ön plana çıkmaktadır. Bilim ve Teknoloji, Dijital Yönetici/Dijital Liderlere bilgi çağında çok büyük avantajlar sağlamaktadır. Teknoloji, iş dünyasına, hem uzaktan hem de yakından sürekli, özellikle planlama, çalışma ve denetim imkanı vermektedir.

 

Dijital Yöneticiler veya Dijital Liderler;

 

1.Sunulan seçeneklerle değil, kendi yarattığı seçeneklerle vizyonunu belirleyerek hareket ederler.

2.Bilgi çağında, teknolojik olarak üst derecede yetkinliğe sahip olmalı ve uygulamalıdırlar.

3.Kendilerini sürekli olarak eğitmeli, geliştirmeli, yenilemeli ve öğrenme yolcusu olmalıdırlar.

4.İç ve dış dinamikleri, küresel değişimleri, ülkeler bazında kültürel değişim ve ihtiyaçlardan anlamlı ve önemli olanları ayırt ederek bütünleştirebilmeyi öğrenmelidir.

5.Teknolojik bilgi ve birikimleri ile farklılık ve farkındalık yaratmalıdırlar.

6.Düşünme ve hızlı karar alma süreçlerinde, çalışanlarını doğru yönlendirerek, performanslarını etkin kullanarak doğru işlere imza atmalıdırlar.

7.Çoklu etkileşimin bulunduğu karışık süreç/olguları algılama ve sağlıklı karar verebilme yetisini geliştirmelidir.

8.Kaos ortamında, kriz ve risk yönetimi ile personel ve finansal yönetimi çok iyi bilmelidirler.

Dijital Yönetici/Dijital Liderler, sistemi değiştirerek veya yeni modeller oluşturarak küreselleşen dünyada çok daha başarılı olacaklardır. Aksi takdirde, hem çağa hem de teknolojiye ayak uyduramazlar ve işlerinde süratli kararlar alamazlar.

 

Sonuç olarak günümüzde, zamanı etkin kullanan Dijital Yönetici/Dijital Liderler daha fazla ön plana çıkmaktadır. Ara yönetici işlevlerinin çoğu, otomasyon ve yapay zeka sistemleri ile çözümlenebilecek düzeye gelmektedir. Bilgi çağında; yeni değerler yaratacak, risk üstlenecek, zamanında süratli kararlar alabilecek liderler gereklidir. Geniş yelpaze ve hayal gücüne sahip, yaratıcı yöneticiler ve liderler başarılı olacaktır. Çağı yakalayarak, iyi bir teşkilat yapısı, nitelikli insan gücü ve iyi bir yönetim sistemi kurmuş olan şirketler veya kurumlar her zaman başarılı olacaktırlar.

Liderlik deyince, büyük asker ve devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk’ten bahsetmeden olmaz. Bir düşünelim şimdi, bir ülkeyi uçurumun kenarından alarak yepyeni bir ülke kuran, 100. yılını kutlayacağımız/kutladığımız Türkiye Cumhuriyetini, Türk gençliğine emanet eden, büyük önder, bu teknoloji ve bilgi çağında yaşasaydı eğer, aynı savaşları, aynı mücadeleyi ve aynı devrimleri yapsaydı nasıl bir ülke olurduk? Dünya’ya, rol model, örnek, fikirleri hala yürürlükte olan bir lidere sahip olduğumuz için, büyük lider Atatürk ile ne kadar gurur duysak azdır.

Share:

Leave a reply