Uncategorized

CGS Center’dan Haberler

Bilgi Notu:

NAKİT SERMAYE ARTIŞINDA FAİZ İNDİRİMİ UYGULAMASI HK.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Diğer indirimler” başlıklı 10. maddesinin 1. fıkrasının (ı) bendine göre, sermaye şirketleri, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları ile yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden ilgili yasa maddesinde açıklanan şekilde yapılacak hesaplama sonucunda bulunacak tutarı, vergiye tabi kurum kazancından indirebilmektedir. İndirimde, T.C. Merkez Bankası (TCMB) tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları”ndan “Ticari Krediler (TL Üzerinden Açılan) (Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç)” faiz oranı uygulanacaktır.

2023 için geçerli olacak oran ise TCMB tarafından 29.12.2023 tarihi itibariyle ilan edilen %52,73 oranı kullanılacaktır.

7417 sayılı Kanun ile KVK’nun 10. maddesinde yapılan düzenleme ile nakit sermaye indiriminde uygulanacak süre sınırı getirilmiştir. Bu indirimden, sermaye artırımına ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin tescil edildiği hesap dönemi ile bu dönemi izleyen dört hesap dönemi için ayrı ayrı yararlanılacaktır.

Bilgilerinize.

Saygılarımızla.

Share:

Leave a reply