BültenCGS Center BussAc'tan HaberlerEğitimler

CGS Center BussAc Sınıf İçi Eğitimleri Devam Ediyor

İşletmelerin amaçlarına ulaşmasında, finansın önemi her geçen gün artmaktadır. Günümüzde finans yönetimi, işletme içinde alınan kararların başarıya ulaşmasında en önemli rolü oynayan işletme fonksiyonlarından biri olmuştur. Bunun yanında şirket büyümesi, şirket evlilikleri, krizler ve bilişim teknolojisindeki yenilikler finansal kontrolün yararlarını ve sorumlulularını artırmıştır. Günümüzde, sermaye bütçelemesi, finansal denetim ve risk yönetimi bu kapsamda portföy optimizasyonu ve türev ürünleri konusunda finans yöneticilerinin ve finanstan sorumlu yönetim kurulu üyelerinin yoğunlaştığı başlıca konular arasına girmiştir. Bu bağlamda, CGS Center BussAc bünyesinde 27 Mart 2018 tarihinde Prof. Dr. Güray Küçükkocaoğlu tarafından “Proje finansmanı, fizibilite hazırlama ve yatırım kararları”eğitimi verilmiştir.


 

Share:

Leave a reply