Piyasadan Haberler

BültenPiyasadan Haberler

Piyasadan Haberler

Mevduat Faizleri ile Katılım Bankalarınca Ödenen Kâr Paylarına Uygulanan Düşük Oranlı Stopajın Süresi Uzatıldı 30 ...
BültenPiyasadan Haberler

Piyasadan Haberler

Kurumlar Vergisi Mükellefleri ile Bazı Kişilere Getirilen “Gerçek Faydalanıcı Bilgisi” Bildirme Zorunluluğu 529 Sıra No’lu ...
BültenPiyasadan Haberler

Piyasadan Haberler

7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Yürürlüğe Girdi 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden ...
BültenPiyasadan Haberler

Piyasadan Haberler

Ülke Bazlı Raporun Gönderim Süresi Bir Kez Daha Uzatıldı Çok uluslu işletme grupları için ülke ...
BültenPiyasadan Haberler

Piyasadan Haberler

Sosyal Güvenlik Kurumu Yeni İşten Çıkış Kodları Belirledi 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenler tarafından ...
BültenPiyasadan Haberler

Piyasadan Haberler

Çok Tehlikeli İşyerlerinde Prim Teşviki Çok tehlikeli iş yerinizde 3 yıl boyunca iş kazası olmazsa, ...
BültenPiyasadan Haberler

2020 yılında tüm dünyayı ve ülkemizi de etkileyen covid dalgası ...

Kısa Çalışma Ödeneği Herkesin son günler konuştuğu kısa çalışma ödeneği,genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya ...
BültenPiyasadan Haberler

Piyasadan Haberler

7256 Sayılı Bazı AlacaklarınYeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı. 7256 sayılı ...
BültenPiyasadan Haberler

Piyasadan Haberler

Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Süreleri 2 Ay Daha Uzatıldı. Yeni koronavirüs ...
BültenPiyasadan Haberler

Sermaye Piyasalarından Haberler

Kar Dağıtım Kararı Süresi Uzatıldı. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun geçici madde 13’nin 1. fıkrasına ...