Hukuk Köşesi

Hukuk Köşesi

Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğüne İstisna Tutulacaklar

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, veri sorumluları siciline kayıt yükümlülüğü çerçevesinde getirilen istisnaları 15 Mayıs 2018 ...
Hukuk Köşesi

Şirket kuruluş sözleşmesinin ticaret sicili müdürlüklerinde imzalanması hakkındaki tebliğde değişiklik ...

İlgili tebliğe göre; şirket kuruluş sözleşmeleri MERSİS’te hazırlanacaktır. Şirket ortakları tarafından şirketin kurulacağı yerin Ticaret ...
Hukuk Köşesi

İcra İflas Kanun’da Değişiklik

Konkordato finansal durumu kötüleşmiş olan borçlunun alacaklarını koruyan bir uygulamadır. Konkordato ile borçlarını ödemekle borçlarının ...
Hukuk Köşesi

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Türk Ticaret Kanunu’nda bazı değişiklikler ...
Hukuk Köşesi

Arabuluculuk Anlaşma Belgesi ve Hukuksal Niteliği

2012 yılı ile birlikte Türk hukuku alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak arabuluculuğu benimsenmiştir. 2018 yılı ...
Hukuk Köşesi

Kitle Fonlaması

Aralık 2017’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik ...