Makale

Bilgi Güvenliğinin Önemi

Bilgi güvenliği üretilen bilginin, üretim ve hizmet sürekliliği sağlamak, maddi kayıpları minimuma indirmek üzere, tehdit ...