Makale

Kurumsal Yönetim Anlayışı Çerçevesinde Muhasebe-Finans’ın Durumu

Günümüz iş dünyasında yaşanan hızlı ve köklü değişiklikler, hayatın her alanında ortaya çıkan sorunlar özellikle ...
Makale

Yetki ve Sorumluluğun Bileşkesi İç Yönerge

KOBİ’lerimiz gelişen ekonomi ve yeni nesillerle birlikte giderek daha nitelikli, daha proaktif hareket edebilen gençleri ...
Makale

Temsil Yetkisi ile Sorumluluk Kimde?

Türk Ticaret Kanunu, ticari işletmeyi 11. maddesinde tanımlıyor. Tanıma göre, ticari işletme, esnaf işletmesi için ...
Makale

Arabuluculuk Müessesesi ve Önemi

İdari yargı kararlarının yanı sıra dostane çözüm yöntemleri olarak adlandırılan tahkim ve arabuluculuk son yıllarda ...
Makale

Aile Şirketlerinde Servet Yönetimi

Türkiye’de bulunan işletmelerin birçoğunun aile şirketi olduğu bilinen bir gerçektir. Aile işletmelerinde, birinci kuşaktan sonra ...
Makale

Türkiye’deki Girişimciler Meleklerini Arıyor

Türkiye’de yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan melek girişimcilik, özellikle Amerika’da ve Avrupa’da fazlasıyla uygulanan bir yatırım ...