Makale

Dünya’da İnovasyon

İnovasyon çeşitleri Devletlerin ve şirketlerin küresel piyasa ile rekabet edebilmeleri, ekonomik olarak gelişmeleri, yeni iş ...
Makale

Türkiyede İnovasyon

Son yıllarda ulusal ve uluslararası piyasalarda artan rekabet ortamı, şirketlerin ve ülkelerin bu ortama ayak ...
Makale

Bilgi Teknolojileri Risk Yönetimi

Günümüzdeki tüm işletmelerin teknolojiye olan bağımlılıkları artmaktadır. Teknolojinin gelişme hızı düşünüldüğünde bu bağımlılığın ileride çok ...