Hukuk Köşesi

Arabuluculuk Anlaşma Belgesi ve Hukuksal Niteliği

2012 yılı ile birlikte Türk hukuku alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak arabuluculuğu benimsenmiştir. 2018 yılı başından itibaren de iş hukukunda bazı uyuşmazlıkların çözümünde dava süreci öncesinde arabuluculuğa başvurular zorunlu hale getirilmiştir. Arabuluculuk özüne bakıldığında bir karar mercii olmadan uyuşmazlık yaşayan tarafların birbirleriyle anlaşarak uyuşmazlığı sona erdirmesini amaçlamaktadır. Arabuluculuk’da taraflar arasındaki iletişim, arabuluculuk siciline kayıtlı üçüncü ve bağımsız bir kişi aracılığıyla yürütülmektedir. Arabuluculuk süreci içerisinde herhangi bir karar mekanizması bulunmaması sebebiyle süreç sonunda
herhangi bir karar verilmemektedir. Tarafların uyuşmazlıkları ya anlaşarak ya da anlaşamayarak sonuçlanmaktadır. Anlaşmaya varılması durumunda ise tarafların arasında anlaşma belgesi düzenlenmektedir. Bu belgenin düzenlenmesi halinde mutabakatın sağlandığı hususlara dair taraflar dava açamayacaklardır. Arabuluculuk müessesesi sonunda tarafların uzlaşma yolunu seçerek itilafı sonuçlandırmalarına kolaylık sağlanmıştır. Anlaşma belgesinin düzenlenmesi ile birlikte de arabuluculuk sürecinin bağlayıcılığında herhangi bir şüpheye yer bırakılmamıştır.

Kaynak: http://www.erdem-erdem.av.tr/yayinlar/hukuk-postasi/arabuluculuk-anlasma-belgesive-
hukuki-niteligi/

Share:

Leave a reply