BültenDünya'yı Değiştiren Liderler

Ailem ve Şirketim Aydın Köksal Özel Sayısı

 

“Benim manevi mirasım ilim ve akıldır. Benden sonrakiler, bizim aşmak zorunda olduğumuz çetin ve köklü zorluklar karşısında, belki gayelere tamamen eremediğimizi fakat asla taviz vermediğimizi, akıl ve ilmi rehber edindiğimizi tasdik edeceklerdir.” Mustafa Kemal Atatürk

Yarım yüzyıl önce, ülkemizin geleceğinin bilişimde, teknolojide yattığını gören, savunan ve ömrünü bilişimin gelişime vakfeden Prof. Dr. Aydın Köksal, ülkemizin önde gelen, sahip çıkılması gereken yaşayan değerleri arasındadır. Günümüzün iş ve sosyal hayatınının ayrılmaz bir parçası olan bilişim disiplini, ülkemizdeki gelişimin sanırım en önemli yapı taşlarından birisi, birincisidir.

Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi olarak, yolumuzun keyifli çalışmalarda kesiştiği bu değerli hocamızı özellikle yeni nesilllere tanıtmak, çalışmalarını aktarmak istedik.Bir ülkenin değer yaratması ve yaşayan değerlerine sahip çıkması şüphesiz o ülkenin kalkınmışlık düzeyi ile ilgilidir.

Bu nedenle de Ailem ve Şirketim e-bültenimizin bu sayısını Aydın Hoca’mıza ayırdık. Bültenimizin “Prof. Dr. Aydın Köksal” özel sayısının hazırlandığı bu ay, Aydın Köksal’a kurucusu olduğu Türkiye Bilişim Derneği (TBD), dört ayrı kategoride onur ödülü verecektir. “Bilişim”in de dahil olduğu 2 bin 500 bilimsel sözcüğü Türkçe’ye kazandıran Aydın Köksal 1940’ta İstanbul’da doğmuş; Galatasaray Lisesini birincilikle bitirdikten sonra, Fransa’da INSA de Lyon’dan Elektronik Y.Müh. diploması almıştır. (1964). Bilişimsel Dilbilim dalında Bilim Doktoru (1975, Hacettepe Ü.) olan Köksal, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği dalında Üniversite Doçenti (1980, HÜ), Bilgisayar Yazılımı ana bilim dalında Profesör olmuştur. (1991, Gazi Ü.)

Sadece çok değerli bir bilim adamı olmakla kalmayan Aydın Hoca, aynı zamanda yaptığı tabloları, piyano ve keman çalışmaları ile hayatın renklerini dolu dolu yaşamayı bir yaşam felsefesi edinmiştir.

YaşamÖyküm bloğunda (http://www.aydinkoksal.gen.tr/ozgecmis.html) kendisini samimiyetle anlatan, Aydın Köksal; “Otuz yıl aradan sonra, elli iki yaşımda hafta sonlarında resim yapmaya giriştim. Eşime göre elli yaş bunalımını, Cumartesi öğleden sonraları, iki buçuk yılda 55 tablo yaparak atlattım.65 yaşımda ise, Ankara’nın batısında yeşillikler içinde tasarladığım Çayyolu evimizde, beş yıl boyunca haftada bir saat piyano dersi alarak Beethoven’in Ay Işığı Sonatı (Adagio), Schubert’in Serenad’ı, Chopin’in Do Diyez Minör Noktürn’ü, Opus 64 No. 2 Vals’i gibi sevdiğim birkaç yapıtı bana yeni mutluluklar bağışlayan ikinci gençlik dönemimde öğrendim.” der.

Aralarında 20’ye yakın kitabı da dahil olmak üzere 280’den fazla yayını olan Aydın Hoca’yı biliyoruz ki tanıtmaya gerek yoktur. Ancak, nesnelerin interneti, endüstri 4 gibi kavramlarla uğraşan; facebook,  twitter, linkedin, instagram ve benzeri bir çok sosyal medya uygulamasını hayatın ayrılmaz bir parçası olarak kullanan yeni nesillere de, Aydın Hoca’yı özellikle tanıtmayı bir borç bildik.

Yazımızın sonunu, Aydın Hoca’nın; “Bilişim Teknikbilimini ulusal bir kalkınma aracı olarak kullanacağız” sözleri ile tamamlamak istiyoruz.

İnanıyoruz ve umuyoruz ki Prof. Dr. Aydın Köksal’dan bu bayrağı gururla devralacak nice genç dehaları bu ülke yetiştirecektir.

Dr. Güler Manisalı Darman
Başkan
CGS Center

 

 

 

1940’da İstanbul’da doğan Prof.Dr. Köksal, kuruluşna katıldığı Hacettepe Üniversitesinde Bilgi İşlem Merkezi’ni (BİM) kurdu, yönetti (1967-80). HÜ Bilgisayar Bilimleri Doktora Programını başlattı. (1974).ÖSYM/BİM’i kurdu, yönetti (1974-87). HÜ Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği Bölümü’nü kurdu (1977); Başkanlığını yaptı (1980-85).

Çalışma yaşamı boyunca yoğun biçimde zaman ayırdığı gönüllü hizmetler arasında, Türkiye Bilişim Derneği’ni kurdu, yönetti. (1971-75; 1981-87); Bilişim dergisini yayınladı; Türkçe bilişim terimlerini geliştirdi. Kamu İktisadi Kuruluşlarını Yeniden Düzenleme Komisyonu Bilişim Altkomisyonu üyeliği (1971); DPT Elektronik Bilgi İşlem Sürekli Özel Uzmanlık Kurulu üyeliği (1975-86) ve başkanlığı (1977-78) yaptı; Başbakanlık Danışmanlığı’nda (Devlet Durum Merkezi) bulundu (1981-82). Türk Dil Kurumu üyeliğine (1975), Yönetim Kurulu üyeliğine ve Terim Kolu Başkanlığı’na seçildi. (1982-1983). TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Grubu yürütme kurulu üyeliğine seçildi (1984-87). Dil Derneği’nin kurucu üyeliği, genel yazmanlığı (1987-88) ve yönetim kurulu üyeliği yaptı (1987-92). Birleşmiş Milletler, UNESCO, SPIN, OECD, IFIP vb. Uluslararası örgütlerde, yurt dışında Türkiye’yi 22 kez temsil etti.

Prof.Dr. Aydın Köksal halen Ankara’da 1985’te kurduğu Bilişim A.Ş.’yi yönetmektedir.

 

 

 

• “Türkiye Bilişim Sözleri”, Ağustos-Eylül 1971, Ankara (61-68 s.)
• A First Approach to a Computerized Model for the Automatic Morphological Analysis of Turkish, Aydın   Köksal, Ankara, 1975. (xv + 169 s. + Ekler 295 s.)
• Bilişim Terimleri ve Öneriler Kılavuzu, Aydın Köksal, TBD Yayınları, Ankara, 1978. (16 s.)
• Bilgi Erişim Sorunu ve Bir Belge Dizinleme ve Erişim Dizgesi Tasarım ve Gerçekleştirimi, Aydın Köksal, 1979, Ankara. (xi + 306 s.)
• Dil ile Ekin, Aydın Köksal, Türk Dil Kurumu, 1980, Ankara. (248 s., Türk Dil Kurumu 1980 İnceleme Ödülü).
• Bilişim Terimleri Sözlüğü, Aydın Köksal, Türk Dil Kurumu, 1981, Ankara. (126 s.)
• Yabancı Dille Öğretim: Türkiye’nin Büyük Yanılgısı, Aydın Köksal, Öğretmen Dünyası(229 s.)
• Dil ile Ekin, Günlenmiş İkinci Yayım 2003, Aydın Köksal, Toroslu Kitaplığı, Kasım 2003, Ankara. (376 s.)
• Hacettepe Yılları, Cumhuriyet’in 44. Yılında Açan Bir Devrim Çiçeği, Aydın Köksal, Kasım 2007, Ankara. (244 s.)
• Adı Bilgisayar Olsun, Aydın Köksal Yazılarından Bir Seçki, Aydın Köksal, Cumhuriyet Kitapları, İstanbul, Ekim 2010. (504 s.)
• A First Approach to A Computerized Model for the Automatic Morphological Analysis of Turkish and Two Related Articles in Turkish, Aydın Köksal, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 2012. (xxviii + 327 s.)
• Bilişim Devriminde Türkiye: 1971 – 2011 – 2051, Aydın Köksal, TBD Yayınları, Kasım 2012. (360 s.)
• Aydın Köksal: Bilime, Bilişime ve Türkçeye Adanmış Bir Yaşam, Feyziye Özberk, Kaynak Yayınları, İz Bırakanlar Dizisi, sayı: 8, Ankara, 2014. (446 s.)
• Yaşamın Gizi, Aydın Köksal, Toroslu Kitaplığı, İstanbul, Ağustos 2018. (184 s.)

Yayınlanmış Çeviri Kitapları

• Kalkınmada Bilgisayar Teknikbilimi, (The Application of Computer Technology for Development, United Nations, New York 1971), Çeviri ve Önsöz: Aydın Köksal), Türkiye Bilişim Derneği Yayınları (TBD) sayı: 2, Ankara, 1974. (xv + 115 s.)
• Yazılım: Doğmakta Olan Bir Endüstri, DPT Sosyal Planlama Başkanlığı. OECD’nin Bilişim, Bilgisayar, İletişim Politikası (ICCP) Grubu’nca Aralık 1985’te Paris’te yayınlanan İng. “Software: An Emerging Industry” ya da Fr. “Les Logiciels: L’émergence d’une Industrie” başlıklı 9 numaralı yayının tam metin Türkçe çevirisi. Çeviri Editörü: Aydın Köksal, Yardımcı Çevirmenler: Cesur Baransel ve Mustafa Aykut, Mart 1990, Ankara. (261 s.)

 

 

Bilişim AŞ, 1985’te Ankara’da kurulmuş olup kendi endüstriyel yazılım ürünleri ile pazarlama ve proje geliştirme doğrultusundaki hizmetlerini ulusal bir yazılım odağı olarak sürdürmektedir.
Bilişim AŞ, önemli kamusal ve özel kuruluşların Yönetim Bilişim Sistemleri (MIS) ve Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) projelerinde sistem çözümleme/tasarım ve uygulama yazılımı geliştirme uzmanlığını, proje yönetiminde her türlü güçlüğü alt edebilecek mühendislik ustalığını, yazılım ürünleriyle ve başardığı hizmetlerle kanıtlamış, çağdaş teknolojinin bütün olanaklarına sahip, yenilikçi ve dinamik bir endüstri kuruluşudur.
Bilişim AŞ, Ankara ve İstanbul’daki merkezlerinde ağırlık verdiği Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarıyla geliştirdiği  aşağıdaki özgün yazılım ürünlerine sahiptir:

İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi

Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi

Yeni Nesil Bilişim İş Zekâsı Sistemi

Profesyonel Yalın Üretim Yazılımı

Görsel Üretim İzleme ve Planlama Çözümü

 

 

 

Bilişim A.Ş.1985 yılından bu yana büyük bir başarı ile bilişim sektöründe yer almış ve bir çok önemli projeye imza atmıştır. Konusunda her zaman  öncü olmayı hedefleyen Bilişim A.Ş., vizyoner bakış açısını geçtiğimiz yıllarda bir kez daha ortaya koymuş ve sürdürülebilirliğine katkı sağlamak, teknolojik konulardaki öncü yaklaşımını destekleyecek yönetsel gelişmeleri de yakalamak amacıyla, 2016 yılında CGS Center ile birlikte Kurumsallaşma ve Kurumsal Yönetim yolculuğuna başlamıştır.

Kurumsal yönetim ve kurumsallaşma çalışmaları çerçevesinde, öncelikle, konusunda her biri değerli uzmanlar olan bilişim çalışanları ve yöneticileri ile görüşülerek iş analizleri yapılmış, süreçleri incelenmiş ve gerek çalışan profilinde  gerekse yönetsel süreçlerindeki gelişime açık hususlar tespit edilmiştir. Bu tespitlere bağlı olarak organizasyon şeması günün koşullarına, sektöre ve şirkete özel olarak revize edilmiştir. Böylece yönetsel yapı ve işlerin yapılış biçimi bilişim gibi teknolojik ve esnek olması gereken bir sektör için daha verimli hale getirilmiştir.

Şirketin yapılanması ve yönetiminin etkinleştirilmesi amacıyla kurulması gereken yönetim organları üzerinde çalışmalar yürütülmüş; çalışma komiteleri  “yürütme kurulu”, “yönetim kurulu” ve “danışma kurulu” şeklinde kurullar oluşturularak bu kurulların, üyeleri, yapıları, karar alma mekanizmaları ve raporlama sistematikleri geliştirilmiştir.

2018 yılında Prof. Dr. Aydın Köksal Başkanlığında Danışma Kurulunu oluşturan Bilişim A.Ş. Danışma Kurulunda;
Prof. Dr.Gülden Köksal, Dr. Güler Manisalı Darman, Suat Baysan, Hasan Özkan yer almaktadır. Bilişim A.Ş. Genel Müdürü Danışma Kurulu doğal üyesidir.

Share:

Leave a reply