Bunu Biliyor musunuz?

Adam Çalıştıranın Sorumluluğu İle İlgili TBK m. 66’ya Eklenen “Organizasyon Sorumluluğu”

Adam Çalıştıranın Sorumluluğu ile ilgili TBK m. 66’ya eklenen “Organizasyon Sorumluluğu” 818 sayılı eski Borçlar Kanunu’nda gerçekleştirilen değişiklikler ve birçok yeni kurum ve kavrama yer verilerek 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu yürürlüğe girmişti. Yeni kavramlardan biri de “organizasyon sorumluluğu”dur. Organizasyon sorumluluğu olarak adlandırılan bu kusursuz sorumluluk tipinin kanunda yer almasıyla beraber, artık işletme şeklindeki bir organizasyonda adam çalıştıran bir kişi, çalıştırdığı kişiyi seçmede, ona talimat vermede ve onu denetlemede gerekli özeni gösterdiğini ispatlayarak, zararın yeterli sayıda personelin olmamasından doğduğunu ileri sürerek sorumluluktan kurtulamayacaktır. Aynı zamanda işin gerektirdiği organizasyonun da doğru ve gereklerine uygun bir şekilde kurulduğunu da ispat etmesi gerekecektir.

Kaynak:

http://www.erdem-erdem.av.tr/

Share:

Leave a reply