BültenMakale

Aile Ofisi Başlamadan Önce Bilinmesi Gerekenler

NEDEN BİR AİLE OFİSİ KURULMALI?

 Aile ofisi yapıları hakkında sık sık sorular soruluyor. İşte başlamanız için birkaç soru ve cevabını sizler için yanıtlıyoruz.

S: Tek bir aile ofisi ile çok aileli ofisler arasındaki fark nedir?

 C: Geleneksel olarak, yönetim yapıları açısından farklıkları bulunmaktadır. Ancak bugün bu durum, tek bir aileye adanmışlık ile ilişkilendiriliyor. Kapalı bir gruba veya aileye hizmet veren tek aile ofisi veya sürekli olarak yeni aileler getirmeye açık olanlar ise çok aileli ofisler olarak adlandırılmaktadır.

S:”Açık” veya “kapalı” aile ofisi nedir?

 C: Bu terim, bir aile ofisinin ticari odağı anlamına gelir. “Kapalı” bir aile ofisi, tek bir aileye ya da müşteri grubuna veya tanımlanmış küçük bir müşteri grubuna hizmet vermektedir. “Açık” bir aile ofisi ise bir grup aileye ya da müşteri grubuna hizmet sağlar ve sürekli olarak yeni müşterileri kabul etmeye açıktır.

S: Bir aile ofisini nasıl kurabilirim?

 C: Aile ofisi kurulma süreci birkaç yıl sürebilir. Başlamak için, iyi uygulama örneklerini araştırmak ve/veya çok aileli ofislerin faaliyetlerini incelemek gerekir.

S: Ne zaman bir aile ofisi kurmalıyım?

C: Aile ofisleri, aslında aileye veya bireye ait bir bir işletmedir. Bu sebeple, herhangi bir işletme gibi aile ofisi de aile refahını yönetmeye başlama ihtiyacı ne zaman doğuyorsa o zaman kurulabilir. Örneğin, büyük bir çıkış veya mirastan sonra başlatılabilir.

Aile Ofisi İşleyiş Esasları

  • Gençlere ailenin vizyonunda yol gösterici olur.
  • Gelecek kuşakların kabiliyetlerinin ve eğilimlerinin tespiti, geliştirilmesi ve doğru yönlendirilmeleri için ortak akıl çerçevesinde çalışmalar yürütür.
  • Gelecek neslin yetiştirilmesinde, aile içinden ve dışından/profesyonellerden almaları gereken eğitimleri belirler; gerekirse alınacak koçluk ve mentorluk eğitimlerinde eğitimcilerin seçilmesinde yönlendirici olur.
  • Aile fertlerinin şirkette istihdamı, hak ve menfaatlerinin düzenlenmesi, hissedar haklarının korunması ve gözetimi konusunda Aile Ofisi kariyer planlamasında yol gösterici olur.
  • Gelecek kuşakların, şirketlerinde, yurt içinde ve yurt dışındaki stajlarının planlanması, olanaklarının araştırılması Aile Ofisi’nin görevleri arasındadır.
  • Gelecek kuşağın şirkette yerini alabilmesi için, beklentileri, yetkinlikleri ve motivasyonları konusunda çalışmalar yapar, bu konuların takipçisi olur.
  • Ailenin kendi servetlerine ilişkin yatırımlarının yönetimi konusuna ışık tutarak bu servetin sürdürülebilirliğini temin eder.
  • Ailenin tüm varlığının gelecek kuşaklara devrini temin etmek için hukuk, vergi, emlak, veraset vb. konularda danışmanlık yapar, gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.

Share:

Leave a reply