BültenMakale

İç Kontrol’de Kontrol Ortamı ve Risk Değerlendirme (Devam)

Risk Değerlendirme Standardı Risk değerlendirme uygulanırken, bazı standartlar göz önünde bulundurulmalıdır. Bu standartlar aşağıda belirtilmiştir. ...
BültenMakale

Günümüzde Büyük Verinin Doğru Yönetilmesi

İşletmeler sürekli hem içeriden hem de dışarıdan farklı farklı pek çok alanda bilgiye maruz kalır. ...
Makale

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu

      A. Genel Anonim şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yani anonim şirketin ...
Makale

Mali Analiz Türleri-3

Geçmiş yazılarımızda tablolar üzerinde yapılacak analiz çeşitlerini sınıflandırmış, amacına ve içeriğine göre yapılan analiz türlerini ...
Makale

Temsil Yetkisi ile Sorumluluk Kimde?

Türk Ticaret Kanunu, ticari işletmeyi 11. maddesinde tanımlıyor. Tanıma göre, ticari işletme, esnaf işletmesi için ...
Makale

Bilgi Teknolojileri Risk Yönetimi

Günümüzdeki tüm işletmelerin teknolojiye olan bağımlılıkları artmaktadır. Teknolojinin gelişme hızı düşünüldüğünde bu bağımlılığın ileride çok ...